White paper over open source BI software voor BI Appliances

Deze „white paper” beschrijft de huidige mogelijkheden om een Business Intelligence totaaloplossing („Appliance”) te kunnen ontwikkelen en uitbaten. Gebruik makende van enkel open source software, op platformen met een UNIX grondslag (als Linux en OSX). Zulke totaaloplossing behelst alle soft- en hardware die nodig is om een volledig BI platform met data warehouse databank op een gestandaardiseerde manier op te zetten. Meer dan ooit is dit haalbaar voor elke vorm van organisatie.
pdf-icon

Open Source BI platform vergelijking

In het voorjaar van 2012 voordoen we een vergelijkende studie uit naar verschillende open source business intelligence platformen die zich op de markt profileren. Naast de 2 grote gevestigde waarden Pentaho en Jaspersoft, kijken we ook naar producten als BIRT van Actuate en Spago BI. De selectie werd gemaakt op vrij te downloaden software op een kosteloze basis. Het document vind je hier. Een gedetailleerd beoordelingsdocument kan op verzoek bekomen worden.
pdf-icon

Open Source ETL Toolvergelijking

Vanaf 2010 volgen onze mensen de wereld van open source BI software van nabij. Verschillende tools werden tegen het licht gehouden en uitgetest op onze testomgevingen. Het resultaat van de open source ETL toolvergelijking vind je hier terug. Het betreft een vergelijking tussen de Data Integration (Kettle) tool uit de Pentaho toolset, Talend, KETL en Clover ETL. Een gedetailleerd functioneel en technisch evaluatiedocument kan bij ons op eenvoudige aanvraag bekomen worden.
pdf-icon