Begrippen


Data
De ruwe gegevens zoals ze opgehaald worden uit applicaties als boekhoudpakketten, ERP en CRM software of andere applicaties binnen de bedrijfscontext. Ook Excel kan een bron zijn van gegevens van bijvoorbeeld aankopen, boekhouding en dergelijke meer.

Informatie
Het omvormen van deze data naar betekenisvolle gegevens die op de juiste manier kunnen geïnterpreteerd worden, in de juiste context. Aan een getal wordt bijvoorbeeld een correcte omschrijving gehangen als ‚verkoopsmarge’ zodat deze op een ondubbelzinnige manier voorgesteld worden.

Business Intelligence
Dit is het centraliseren en integreren van data uit verschillende bedrijfsprocessen en deze omvormen tot informatie door er een juiste betekenis aan te geven. Deze informatie wordt door de consument ervan geïnterpreteerd wat leidt tot kennis die deze zal gebruiken om de juiste beslissingen te nemen die het bedrijfsgebeuren stimuleren en verbeteren.

Een slideshow over de definitie van Business Intelligence vind je hier, met een woordje uitleg erbij vind je hier.

Data Warehouse
Dit is de centrale databank die waarin alle bedrijfsgegevens gecombineerd, geïntegreerd en opgekuist bewaard en ter beschikking gesteld worden aan de eindgebruiker. Onder de vorm van rapporten, analyses, dashboards en andere visuele voorstellingen kan de gebruiker vervolgens al deze informatie bevragen.

Een volledige beschrijving vind je in de pagina’s van het menu aan de rechterkant .