open source

Open Source BI platform vergelijking

In het voorjaar van 2012 voordoen we een vergelijkende studie uit naar verschillende open source business intelligence platformen die zich op de markt profileren. Naast de 2 grote gevestigde waarden Pentaho en Jaspersoft, kijken we ook naar producten als BIRT van Actuate en Spago BI. De selectie werd gemaakt op vrij te downloaden software op een kosteloze basis. Het document vind je hier. Een gedetailleerd beoordelingsdocument kan op verzoek bekomen worden.
pdf-icon