Realisatie


Data Warehouse Ontwerp
Het Data Warehouse centraliseert de gegevens die verspreid over de organisatie op verschillende locaties voorkomen. Alle gegevens hierin werden opgeschoond en geïntegreerd met mekaar zodat men komt tot één enkele lijst van bijvoorbeeld klanten en producten. Het bestaat uit een verzameling van "data marts", elk gericht naar een bepaald doelpubliek als de personeelsdienst, de marketingdienst, de verkoopsdienst of andere. Bovendien houdt het de historische gegevens bij overheen de afgelopen jaren en is het ook mogelijk om historische situaties te reproduceren door het archiveren van de gegevenswijzigingen.

De gegevens worden bewaard in een aantal sterschema modellen, ook dimensionele modellen genoemd. Elke ster bestaat uit één (soms meer) centrale tabel met feiten (numerieke meetwaarden als verkoop-, inventaris- en aankoopwaarden), omgeven door meerdere dimensie tabellen (met als inhoud klant en personeelsgegevens, de rekeningstructuur van het grootboek, enz...).

Extractie, Transformatie en Laden
Gegevens worden overgehaald vanuit de bronapplicaties naar de centrale "data warehouse" databank. Deze bronsystemen kunnen ERP pakketten als SAP en Oracle Applications zijn, alsook CRM applicaties en alle andere applicaties met achterliggende databank die specifiek ontwikkeld werden voor het bedrijf . Ook gegevens in Excel of ander gestructureerd formaat kunnen gebruikt worden als gegevensbron.
De ETL (Extractie, Transormatie en Laden) processen extraheren de gegevens uit de bronapplicaties, transformeren deze naar het juiste formaat, schonen ze op en laden deze uiteindelijk naar het data warehouse. Dit wordt gedaan aan de hand van aangekochte ETL pakketten, of door op maat gemaakte programmatie van de hand van ETL experten. De gegevens worden meestal tijdens nachtelijke processen ingeladen.

Analyse- en rapporteeromgeving
Blue Bay beschikt over meerdere ervaren mensen die gespecialiseerd zijn in een variëteit aan Business Intelligence pakketten als IBM Cognos, Pentaho, SAP Business Objects, Microsoft BI en andere. Deze beschikken allen over mogelijkheden voor het uitvoeren en ontwerpen van rapporten en het maken van analyses op verschillende manieren. De meeste tools bieden hiernaast ook mogelijkheden aan voor visuele dashboard voorstellingen, indicatoren weergave en dergelijke meer.