Business Intelligence
De nood aan informatie variëert doorheen de verschillende niveau's in een organisatie. Het werkvloerniveau heeft nood aan erg gedetailleerde informatie om hun acties te ondersteunen. Het operationele management heeft dezelfde informatiebehoefte, maar op een samengevat niveau zoals bijvoorbeeld per bedrijfstak of kantoor, om hun dagelijkse business te doen draaien. Het middenmanagement vraagt minder gedetailleerde informatie, maar eerder subtotalen op niveau van land of district voor tactische besluitvorming. Tenslotte, vraagt het topmanagement naar hoog geaggregeerde informatie op het hoogste niveau binnen de organisatie, voor de strategische besluitvorming.

Bij het opstellen van de rapporteeromgeving wordt rekening gehouden met de behoeften van al deze niveaus. Een topmanager kan zowel vragen naar samengevatte informatie, als naar erg gedetailleerde rapporten, of mensen op het werkvloerniveau kunnen ook vragen naar samenvattingen. Voor deze gevallen wordt een omgeving ontwikkeld waarin men makkelijk kan navigeren van detailinformatie naar samenvattingen op hoog niveau en omgekeerd.

Er bestaan geen ultieme standaardoplossingen voor deze rapportering, elk ontwerp start met een bedrijfsinformatie behoeftenstudie.

Een waaier van rapporteringstechnieken kan aangeboden worden:

Managed Reporting
Dit is een verzameling van standaard rapporten die voor de gebruikers ter beschikking worden gesteld op bijvoorbeeld een intranet portaal. Gebruikers kunnen deze rapporten uitvoeren na het kiezen van de voor hun relevante filters. Het verkregen resultaat kan bewaard worden in PDF, Excel of ander formaat.

OLAP Analyse
Deze OLAP applicaties tonen de informatie aan de hand van meerdere dimensies ten opzichte van meetgegevens, zoals bijvoorbeeld omzet t.o.v. klanten, seizoenen, type product, enz... Door het spelen met verschillende dimensies krijgt de gebruiker vanuit verschillende invalspunten een analyse van de informatie.

Balanced Scorecards / Key Performance Indicators / Balanced Scorecards
Dit is een schematische voorstelling van bedrijfsindicatoren op een hoog samenvattingsniveau, weergegeven in verschillende kleuren die de status weergeven van goed (groen) naar slecht (rood) bijvoorbeeld. Dit kunnen indicatoren zijn als verkopen, klantentevredenheid, tevredenheid van de werknemers, opvolging van de inventaris, enz..

Ad - hoc Reporting
Deze tools maken gebruik van een semantische laag die de inhoud van de onderliggende databank weergeeft in begrijpbare gebruikerstaal. De gebruiker selecteert een aantal attributen die in het rapport moeten voorkomen en de tool zal hierna onder de vorm van een SQL bevraging op de databank het resultaat aan de gebruiker tonen.

Data Mining
Deze soort tools is ideaal voor trendanalyse zoals bijvoorbeeld het consumentengedrag bij het gebruik van klantenkaarten. Het geeft de mogelijkheid trends te detecteren die met andere tools niet onmiddellijk weer te geven zijn.