Bedrijfs- en behoeftenanalyse
Vooraleer een project van start gaat, dient er een voorafgaandelijke analyse uitgevoerd te worden. Dit start met een studie naar de betrokken bedrijfsprocessen en de informatiebehoeften van de beoogde gebruikers binnen de organisatie.

Blue Bay brengt vervolgens in kaart wie welke informatie op welk ogenblik nodig heeft. Ook wordt onderzocht welke gegevens uit welke bronapplicaties kunnen gehaald worden. Het resultaat van deze analyse is een IBAD document (informatiebehoefte) dat reeds de structuur vastlegt van de gegevens die later beschikbaar zullen gesteld worden. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld ter realisatie van het project. Samen met de klant wordt overlegd wat op korte en lange termijn haalbaar is en bij akkoord wordt het project officiëel gestart.

Meestal zijn dit iteratieve projecten, waarbij men begint met een pilot die op 2 a 3 maanden concreet resultaat oplevert voor de eindgebruikers. Daarna wordt overgegaan tot de volgende iteraties waarbij steeds een extra stuk informatie wordt toegevoegd aan het data warehouse en ontsloten naar de eindgebruikers via Business Intelligence tools.