Onderschrijving van het eTIC-Handvest

Registratie van Blue Bay als houder en onderschrijver van het eTIC handvest dat een kwaliteitsvolle aanpak onderbouwt op gebied van ICT dienstverlening. Het eTIC handvest is een initiatief van de Vlaamse Overheid in het streven naar de professionalisering van ICT dienstverlening aan de bedrijven.
Blue Bay werd geregistreerd als houder van het eTIC handvest. Het Handvest is een vorm van deontologische code, waarop ICT leveranciers kunnen intekenen, waarmee ze garantie bieden op vlak van ethische dienstverlening aan KMO-klanten en waardoor het vertrouwen in deze leveranciers vergroot en aldus het correct zakendoen bevorderd wordt.

Het Handvest heeft hierdoor een toegevoegde waarde op vlak van economische stimulering in de gebieden waar het van toepassing is. Het is heel specifiek van toepassing voor de ICT sector alsook de sector van websitebouwers/zoekmachineoptimalisatie specialisten.
De toegevoegde waarde van het Handvest wordt onderbouwd door de expliciete vragen die leven bij de Vlaamse ondernemers om het charter te kunnen ondertekenen.

Engagement eTIC geregistreerd leverancier
1. GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VAN MIJN KLANT
2. DE OMVANG VAN HET PROJECT DUIDELIJK OMSCHRIJVEN
3. TRANSPARANTIE BIEDEN OVER KOSTEN EN TERMIJNEN
4. CONTRACTUELE BEPALINGEN STRIKT NALEVEN
5. INFORMEREN OVER HULPMIDDELEN EN COMPETENTIES
6. BESCHERMING BIEDEN INDIEN BLIJKT DAT HET ONMOGELIJK IS DE OPDRACHT TE VOLTOOIEN
7. DUIDELIJK INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VOOR DE KLANT

etic_logo